ALMAVÜ

ALMAVÜ ehk Armee, Lennuväe ja Merelaevastiku Abistamise Vabatahtlik Ühing (vene ДОСААФ, Добровольное Общество Содействия Армии, Авиации и Флоту), üleliiduline paramilitaarne organisatsioon

Tekkis 1951 mitme paramilitaarse ühingu liitmisel, mis olid NSV Liidus alguse saanud juba 1920. aastatel.

ALMAVÜ peamise ülesandena nähti esialgu ette kutsealuste sõjaväeteenistuseks ettevalmistamine, aga ka reservväelaste sõjalise kvalifikatsiooni säilitamine. Ehkki formaalselt oli tegemist vabatahtliku ühinguga, oli sellesse kuulumine sõltuvalt õppeasutusest või töökohast kohustuslik või poolkohustuslik. Hiljem sõjaline külg ALMAVÜs vähenes ja peamiseks tegevusvaldkonnaks sai tehnikaspordi arendamine, kuid kuni NSVL eksisteerimise lõpuni õpetati osa kutsealuseid enne väeteenistusse kutsumist ALMAVÜ kursustel kohustuslikus korras välja veoautojuhtideks.

ALMAVÜ tegevust Eesti NSVs juhtis selle liiduvabariiklik keskkomitee. Eestis allus ALMAVÜle rida tehnikaspordiklubisid, näiteks Auto-Moto- ja Raadiospordi Klubi, Eesti Vabariiklik Tehnika- ja Spordiklubi, Laskespordiklubi Männiku jne.

Lisateave artikli kohta