Abi


Estonica arendajad on proovinud teha veebilehe kasutamise võimalikult lihtsaks ja selle struktuuri kergesti jälgitavaks, kuid toome allpool ära siiski mõned juhised.

Estonica koosneb artiklitest ja neid täiendavatest meediafailidest (pildid, kaardid, heli- ja videofailid, neist moodustatud meediagaleriid).

Artiklid omakorda jagunevad kahte rühma - valdkonnaartiklid ja märksõnaartiklid.

Ülevaatlikud valdkonnaartiklid paigutuvad ühte Estonica seitsmest valdkonnast (ajalugu, ühiskond, kultuur, riik, majandus, haridus ja teadus ning loodus). Soovi korral saab neid lugeda valdkonna piires järjestikuse jutustusena, järgides linke lehekülje alaosas või kasutades menüüd tekstist vasakul. Eri valdkondade vahel aitab liikuda päise all paiknev riba. Vajadusel saate ülevaate kõikidest valdkonnaartiklitest ka sisukaardilt.

Märksõnaartiklid ja meediafailid täiendavad valdkondade üldkäsitlusi. Nendeni jõuate kas järgides linke või kasutades otsingut.

Oma kommentaare veebilehe kohta saate esitada kasutades tagasisidevormi, lingi sellele leiate kas lehekülje paremast ülanurgast või menüüst antud teksti kõrval.

Head Estonica sirvimist!

Kuidas Estonicas navigeerida
Linkidest Estonicas
Kuidas kasutada Estonica otsingumootorit