Eesti NSV sõjajärgne industrialiseerimine

1944. a töötati Moskvas välja sõjajärgse majanduse rekonstruktsiooni juhised. Eestile nagu ka teistele  Nõukogude Liidu vabariikidele tähendas see rasketööstuse, eriti relvatööstuse eelistamist ja kergetööstuse kõrvalejätmist. Sellega kaasnes madal elustandard, et suuta rahastada tööstust ja teha sõjalisi kulutusi. Pärast sõda suunati Eestis ligi 40% investeeringuid põlevkivitööstusesse, 20% kulutati sõjatööstusele ning ülejäänud teistele tööstusharudele.

Ametlik statistika kiitles 6,7-kordse tööstustoodangu kasvuga Eestis ajavahemikus 1940–1955. See tähendas, et Eesti muutus stalinismiajal industriaalmaaks ning majandus kasvas lühikest aega uskumatult kiiresti. Hilisem uuring on tuvastanud, et need andmed olid ekslikud – kasutades sõjaeelse tööstustoodangu mahu hindamiseks tegelikust viis korda väiksemat rahakurssi, oli võrdlusaasta andmeid vähendatud. Sõjaaja kapitalivarude ränka kaotust ei suudetud korvata. Fikseeritud hindade varjatud inflatsioon põhjustas toodangu ülehindamise. Sekundaarsektori tööjõud oli ainult pisut suurem kui enne sõda, ent tunduvalt vähem kvalifitseeritud ja vähema kogemusega. Sama kehtis tegevjuhtide ja tehnilise personali kohta. Nõukogude tööstus suurenes, aga selle tootlikkus ei kasvanud. Teisisõnu, sõjajärgne kiire tööstuskasv ei olnud muud kui mäng numbritega, mis tegelikkuses ei toiminud.

Sõjajärgse stalinismi ajal jäi jõusse ülirange tööseadustik, mis rakendas karme karistusi ka määruste kõige väiksemate rikkumiste eest. Lisaks koosnes lõviosa tööstuse tööjõust mitut tüüpi sunnitöö tegijaist: vangilaagrite ja vanglate asukad, sõjavangid, „mobiliseeritud” noorukid maalt ning ehitus- ja tööpataljonide liikmed. Vahetult pärast sõda olid reaalsed sissetulekud nii väikesed, et paljud töölised kannatasid alatoitumuse ja tõsiste tervisehäirete käes. Tihti elati kohutavates tingimustes barakkides või koguni endistes kontsentratsioonilaagrites, mis olid endiselt ümbritsetud okastraadiga. 1950. aastatel olukord paranes, ent isegi 1955. aastaks moodustasid palgad kõigest 50% sõjaeelsest tasemest.

Lisateave artikli kohta