Meie toetajad


Estonica on loodud mittetulundusliku, hariduslikke, kultuurilisi ja muid avalikke hüve toetava teabekoguna – entsüklopeedia tekstiosa on avaldatud Creative Commonsi Attribution-Share Alike-Noncommercial litsentsi alusel. Juhte, mille puhul on illustreeriva materjali kasutusõigused rangemalt piiratud, tähistab vastav märge illustratsiooni juures.

Alates 2000. aastast on veebientsüklopeedia loomist ja arendamist toetanud Tiigrihüppe Sihtasutus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Hasartmängumaksu Nõukogu, samuti Rootsi Suursaatkond progammi “Baltimaade aasta” raames.

2009. aastal rahastas Haridus- ja teadusministeerium Estonicale uue alustarkvara loomist ning Eesti 20. sajandi ajaloo käsitluse uuendamist ja täiendamist ning avaldamist lisaks eesti ja inglise keelele ka vene keeles.

Aprillist-oktoobrini 2010 kestab projekt „Veebientsüklopeedia Estonica venekeelse versiooni loomine”, mille tulemusel tehakse vene keeles kättesaadavaks umbes kolmandik Estonica praegusest mahust. Projekti toetavad Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ja Kultuuriministeerium, seda rahastab Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond.

Estonica tänab kõiki inimesi, muuseume ja arhiive, kes on andnud loa oma materjalide avaldamiseks veebientsüklopeedias.