Tänud


Estonica tänab kõiki autoreid, toetajaid, abilisi ja teisi, kes on aidanud kaasa Estonica valmimisele ja uuendamisele, samuti inimesi, muuseume ja arhiive, kes on andnud loa oma materjalide avaldamiseks veebientsüklopeedias.

Eriline tänu 20. sajandi ajaloo käsitluse laiendamisel osalenutele– ajalootoimetajad Olev Liivik ja Hiljar Tammela, tõlkijad Tiina Randviir, Marika Liivamägi, Natalja Sõssenko, Vitali Belobrovtsev, Dmitri Raja, Tatjana Nikitina, keeletoimetaja Argo Mund, tõlgete toimetajad Vladimir Sergejev, Anatoli Grigorjev, Neil Taylor, Richard Adang, sisestajad Aive Mandel, Kaire Tooming, Julia Tisler, Alla Lašmanova, Liana Roosmaa, Agnes Harjurand, Merlin Mängel, kartograafid Meeli Mets ja Krista Mölder, Mart Sõmermaad heade nõuannete eest, Laborinti meeskonda, kõiki teisi, kes nõu ja jõuga abiks olid.