Eesti hariduse ajalugu — ühe rahva vaimse vabanemise lugu

Sisukord

 • Õppimise rollist kultuuris

  Inimeste kooselu ühiskonnas eeldab kokkuleppeid selle kohta, kuidas elatakse, kuidas elatist hangitakse ning mida ja kuidas õpitakse. Kultuur pakub üksikisikule kohanemiseks põlvkondade jooksul kujunenud ja ...
  Loe edasi »

 • Rahvapedagoogikast kirjasõnal põhineva hariduseni

  Kui hariduse all mõelda tarkuse edasiandmist põlvest põlve, siis on eesti nagu kõikide rahvaste haridus sama vana kui rahvas ise. Juba I aastatuhandel tegeles siinne ...
  Loe edasi »

 • Valgustuse mõjud

  “Valgustatud absolutismi”, mis sai alguse Katariina II trooniletulekuga 1762. aastal ja milles olulist osa etendasid prantsuse, ent ka saksa valgustajate ideed, tagajärjel jõudis uuele tasemele ...
  Loe edasi »

 • Hariduse murranguline areng 19. sajandil

  19. sajandi algus toob kaasa ühe rõõmustava sündmuse: 1802. aastal avati taas Tartu Ülikool, kusjuures enamik õppejõude tulid Lääne-Euroopast. Ent juba aasta hiljem püüdis Venemaa ...
  Loe edasi »

 • Rahvaharidus kui omariikluse alusmüür

  19. sajandi lõpul oli rahvaharidus Eestis kõigi olude kiuste muutunud nii laiapõhjaliseks, et tegi võimalikuks rahvusliku ärkamise ja suutis toetada rahva iseolemispüüdlusi. Võrreldes suure Vene ...
  Loe edasi »

 • Haridus iseseisvas Eesti Vabariigis (1918–1940)

  24. veebruaril 1918. aastal kroonis eestlaste enesemääramispüüdlusi Eesti Vabariigi väljakuulutamine. Kuid juba enne seda otsustavat sündmust, eriti seoses Noor-Eesti rühmituse tekkega 20. sajandi algul, taotleti ...
  Loe edasi »

 • Eesti haridus nõukogude okupatsiooni ajal

  Arvatakse, et Teises maailmasõjas langenute, Nõukogude režiimi eest läände põgenenute ning stalinlikes repressioonides küüditatute ja tapetute läbi kaotas Eesti 1940. ja 1950. aastatel ligikaudu viiendiku ...
  Loe edasi »

 • Nõukogude haridussüsteemi lagunemine ja uue sünd

  Kvantitatiivsete näitajate kõrval, mis olid ju vähemalt kuni kõrghariduseni välja “maailmatasemel”, ei tohi tähelepanuta jätta hariduse sisulist külge. Nõukogudeaegsetele õppekavadele oli iseloomulik:
  Loe edasi »