Lastekirjandus

Sisukord

 • Sissejuhatus

  Lastekirjandus on täiskasvanute poolt lastele kirjutatud ilukirjandus. Mõistagi võib laste lugemisvarasse kuuluda ka muid tekste, aga see ei tee neid tekste veel lastekirjanduseks
  Loe edasi »

 • Muinasjutt on (eesti) lastekirjanduse aluspõhi

  Eesti kirjanduse vana ja vägev juur, millest siiamaani jõudu ammutatakse, on rahva suuline looming – rahvalaulud, muinasjutud, mõistatused, vanasõnad, naljandid jms., millest ka lapsed on alati ...
  Loe edasi »

 • Eesti lastekirjanduse esimesed sammud 18.-19. saj.

  Eesti lastekirjandus tekkis 19.saj. keskpaiku. Varem oli ilmunud usulise sisuga, moraliseerivaid ja õpetlikke lastele suunatud jutte, mida loetakse lastekirjanduse eelastmeks. Nii nagu esimene eestikeelne ...
  Loe edasi »

 • Lastekirjanduse kiire areng

  20. saj. algus toob lastekirjandusse uusi tuuli. 1901. a. hakkas ilmuma esimene eestikeelne lasteajakiri “Lasteleht”, mis jäi püsima 40 aastaks ja pani aluse pidevale lasteperioodikale ...
  Loe edasi »

 • Eesti lastekirjanduse esimene kuldaeg

  Iseseisev Eesti Vabariik (1918-1940) andis võimaluse rahvuslikuks kultuuriliseks eneseteostuseks. Vaimse maailma arengu eeltingimusena nähti hariduse- ja kultuuritaseme tõstmist ja selle osana lastekirjanduse edendamist.
  Loe edasi »

 • Relv ja tööriist

  Nõukogude okupatsioon (1940-1941; 1944-1991) puudutas kõiki eluvaldkondi ja muidugi ka lastekirjandust. Lastekirjandus allutati tsensuurile; see pidi olema ideoloogilise võitluse relv ja võimu tööriist. 1940. a ...
  Loe edasi »

 • Tagasi lapseliku meele juurde

  1950-ndate aastate alguseks oli Nõukogude Liidu kirjandus jõudnud ummikusse. Käärid tegeliku elu ja kirjanduses realismi pähe pakutava vahel olid suured. Lisaks riiklikule tsensuurile toimis kirjanikes ...
  Loe edasi »

 • Uus kvaliteet

  Uue kvaliteedini jõuti 60ndate alguses. 1959. a. ilmus V. Beekmanni "Aatomik", milles aatomienergiat kujutatakse pisikese poisikesena, kel jaksu suuri tegusid teha. 1962. a. ilmus E ...
  Loe edasi »

 • Temaatiline avardumine 80ndatel

  80ndate lastekirjandust iseloomustab temaatiline avardumine, mitmesuguste elunähtuste käsitlemine, mineviku-ihalus ja vastupanu venestamispüüdele, mis tugevnes eriti kümnendi lõpul. Selle ajajärgu raamatulaps elab linnas. Kümnendi alul kirjeldavad ...
  Loe edasi »

 • Lastekirjandus ühiskondlike muutuste tuules (I osa)

  Eesti taasiseseisvumine 90-date alguses põhjustas kiire arengu ja põhjalikud muutused igas eluvaldkonnas, lastekirjanduses sealhulgas. Turumajanduse tingimustes ellujäämine polnud kerge. Ühtäkki selgus, et omamaise, heal tasemel ...
  Loe edasi »

 • Lastekirjandus ühiskondlike muutuste tuules (II osa)

  Kaasajastamise mõttes püüti 90ndatel kunstmuinasjutu külge pookida eraettevõtlust (jänese juuksuritöökoda A. Kasemaa Päikesekellas), pangakrahhe (varblase loodud pank, millesse kogutud raasukesed ise nahka pani J. Rannapilt ...
  Loe edasi »

 • Lastekirjandus 21.sajandil

  Selle sajandi lastekirjandus üllatab debütantide rohkusega. On noori algajaid, aga ka soliidses eas ja hoopis muul alal või täiskasvanute kirjanduses silma paistnud autoreid oma esimeste ...
  Loe edasi »

 • Välisviited


  Loe edasi »