Suur depressioon Eestis

​1930. aastate alguses haaras maailma laiaulatuslik majanduslangus, mida tuntakse kui suurt depressiooni. Suure depressiooni alguseks peetakse 24. oktoobrit 1929, kui New Yorgi börsil tekkis aktsiate müügisurve ja börsiindeks langes ühe päevaga 11,7%.

Ühest vastust, miks suur depressioon puhkes, pole leitud. Kriisi põhjuseks on toodud näiteks USA keskpanga poliitika suurendada intressimäärasid või USA keskvalitsuse poliitika kulusid võimalikult väiksena hoida. Põhjuseks tuuakse ka asjaolu, et pärast Esimest maailmasõda kasutusele võetud sõjaeelne rahapoliitika polnud enam sobilik.

Suure depressiooni ajal langesid väheneva nõudluse tõttu järsult kaupade hinnad. See tingis ekspordi vähenemise ja tootmise kokkutõmbumise, mis omakorda põhjustas tööpuuduse, vähenenud ostuvõime ja alanenud elatustaseme. USA sisemajanduse kogutoodang (SKT) langes suure depressiooni ajal ligi poole võrra, töötus kasvas 3%-lt 25%-le.

USAst alanud kriisi mõju avaldus peagi üle maailma. Soovides suurendada nõudlust kodumaise kauba järele, kehtestas USA 1930. a suvel Smooti-Hawley tariifid, mille eesmärk oli sisseveetavale kaubale kehtestada kõrgemad tollimaksud. See samm viis ülemaailmse kaubavahetuse langusesse, sest USA kaubanduspartnerid vastasid samaga.

Eestisse jõudis kriis 1930. a. Langema hakkasid Eesti ekspordist olulist osa moodustavate karjasaaduste hinnad, pangandussektoris algasid pankrotid. Negatiivselt mõjus Eesti majandusele Suurbritannia, Skandinaavia riikide ja Soome valuuta devalveerimine 1931. a, sest suur osa Eesti ekspordist läks nüüd riikidesse, mis olid oma valuuta 25–35% ulatuses devalveerinud. Eesti ekspordi konkurentsivõime vähenes, mis tõi kaasa suurema languse kogu majanduses. Põllumajanduse kogutoodangu väärtus langes 1929/30. a tasemega võrreldes 1932/33. aastaks 45%. Tööstusele avaldas kriis vähem mõju, kuid siiski vähenes aastatel 1929–1932 tööliste arv 19%, töötasu 30% ja tööstussaaduste eksport koguni 64%. Põhi saabuski 1932. a, kui Eesti SKT oli konstantsetes hindades üle 9% väiksem kui 1930. a.

Lisateave artikli kohta